Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOPVERBOD

stopstreep

individueel stopteeken

verkeerssein

Flg. 28

richting van het verkeer dat moet stilhouden.

Bij aanwezigheid van een stopstreep geschiedt het stilhouden daarvóór.

Het individueel stopteeken der politie bestaat uit het nagenoeg loodrecht omhoog heffen van één der armen, daarbij gericht naar den weggebruiker, voor wien dit teeken is bestemd. Zie voorts Verkeersteekens politie.

Wanneer ter regeling van het verkeer lantaarns worden gebezigd, moet het verkeer, dat bij het verschijnen van geel licht redelijkerwijs voor de stopstreep kon stilhouden, stoppen. Rood licht houdt een absoluut bevel tot stoppen in, totdat het groene licht verschijnt.

Zie voorts Verkeersseinen.

Stopverbod.

Het doen of laten staan van eenig voertuig, dus ook een rijwiel, dan wel een rij- of trekdier of vee is verboden:

a. op een brug of een viaduct;

b. op een weg zoodanig, dat de verkeersvrijheid daardoor noodeloos wordt belemmerd of de

Fig. 28. Stopverbod op brug.