Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was. Hij zocht immers slechts een beetje afleiding, en daarvoor achtte hij niets beter geschikt dan de atmosfeer van deze dancing, de vroolijkheid van de gasten, de lichte muziek, en ... . die jonge vrouw, welke hij nader wilde observeeren.

Maar hij haastte zich niet. Met volle teugen dronk hij het geraffineerde genoegen in van het uitstellen. En hij was er zelfs nog niet geheel zeker van, of hij inderdaad straks, wanneer hij „Au Sex-Appeal" zou hebben bereikt, wel naar binnen zou gaan. Hij vroeg zich af of het personeel hem niet herkennen zou; of hij er soms geen vrienden of bekenden tegen het lijf kon loopen. Doch goed beschouwd lag er aan zijn aarzeling slechts lafheid ten grondslag, hetgeen hij verachtelijk vond. Anderzijds kon hij echter de gedachte niet van zich afzetten, dat wat hij ging doen feitelijk beneden zijn waardigheid was.

Een boekwinkel, die nog open was, trok zijn aandacht. Hij ging er binnen .... om tijd te winnen, en kocht een brochure die men hem had aangeraden. In de uitstalkast zag hij een serie naakt-foto's, en hij, de dokter die den geheelen dag niet veel anders zag dan naakte lichamen, voelde zich eensklaps nieuwsgierig als een eerste-jaars-studentje.

Met zijn tijdschrift in den zak trad hij het cabaret „Au Sex-Appeal" binnen. Het eerste wat hij deed was rondkijken om te zien of het blonde meisje zich in de zaal bevond. Zij was er inderdaad; zij zat, alléén, aan

Sluiten