Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meende, dat het aan oververmoeidheid moest worden toegeschreven — den laatsten tijd werd hij herhaaldelijk 's nachts bij een zieke geroepen —; doch haar scherpe vrouwelijke intuïtie deed haar vreezen, dat er gedurende haar afwezigheid den dokter iets ernstigs overkomen was. In werkelijkheid gingen haar vermoedens niet zóóver, dat ze hem van ontrouw verdacht. Zij zou hem nooit tot een dergelijke laagheid in staat hebben geacht. Daarvoor was hij te ernstig, en daarvoor had hij teveel plichtsbesef. Bovendien was zij er zéker van, dat haar echtgenoot, op zijn leeftijd, weinig of geen zinnelijk temperament meer bezat. De nachten dat Bakowski, aarzelend en schuw, alsof hij iets schandelijks deed, de kamer van zijn vrouw betrad, werden zeldzamer en zeldzamer. En hoewel hij volmaakt gezond en normaal was, misschien zelfs wat al te evenwichtig, was hij volgens haar allerminst hartstochtelijk, en zij geloofde zelfs, dat hij vóór zijn tijd lichamelijk was uitgeput. Zoodoende kwam de gedachte, dat hij haar met een andere vrouw bedroog, niet bij haar op, en vroeg zij zich af wat hem zoodanig kon hinderen, dat hij zich als 't ware voor niets meer interesseerde. Een aanval van zwaarmoedigheid en spleen, concludeerde zij, als gevolg van geestelijke overspanning; zij zette de gedachte van zich af, dat haar echtgenoot tijdens haar afwezigheid iets ernstigs overkomen was, iets wat hij haar onmogelijk kon toevertrouwen; maar zij achtte het in ieder geval beter niet te vertrekken, en bij hem te blijven, omdat zij van mee-

Sluiten