Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Zwitserland terug zijn? Toen we daarginder samen waren, was u heel anders. Wat is er? Kan ik u ergens mee helpen, of zoo?

Tegenover de hartelijkheid van haar kind liet mevrouw Bakowska haar tranen den vrijen loop; en zij gaf toe aan de onweerstaanbare behoefte, eindelijk zich eens uit te spreken. Zij sprak over de vreemde verandering welke in de verhouding tusschen haar en Bakowski had plaats gegrepen, maar zij wachtte zich er wèl voor den vader tegenover het kind zwart te maken, en zij verzachtte haar lijden en angsten zooveel mogelijk. Trouwens, waarvan had zij hem kunnen beschuldigen? Hij was nimmer slecht voor haar geweest, ook nu niet na die ontstellende verandering. Het was duidelijk, dat hij integendeel al het mogelijke deed om haar genoegen te doen. Maar hij had verdriet; hij ging gebukt onder een geheim lijden, waarvan hij de oorzaak voor zijn vrouw verborgen hield. De nauwe band, welke hem verbond met zijn gezin, scheen gebroken. Hem te zien lijden was reeds voldoende om haar diep ongelukkig te maken, doch het vertienvoudigde haar smart, dat hij haar terugwees wanneer zij wilde trachten hem te troosten, als zij bemerkte, dat hij haar toenadering met koele terughoudendheid beantwoordde, en zich — heldhaftig — in zichzelf opsloot. Zij zag de grondslagen van hun huwelijksleven langzaam ineen zinken, en zonder twijfel zou zij bereid geweest zijn, haar echtgenoot van haar tegenwoordigheid te bevrijden, indien de twee

Sluiten