Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had, dat zijn vader er geen maitresse op nahield, kreeg hij thans de zekerheid van het tegendeel. En hetzelfde toeval had hem een portret van de jonge vrouw in handen gespeeld ....

Hij haalde de foto uit zijn zak, en legde deze vóór hem op het tafeltje. De vrouw zag er aantrekkelijk uit, vond

hij, ietwat vrijmoedig, maar sympathiek. Maar hij kon

zich vergissen, meende hij, wel wetend dat het gevaarlijk is, naar den uiterlijken schijn te oordeelen, vooral waar het vrouwen betrof. De gevaarlijkste bedreigingen van het gezinsleven zagen er vaak uit als engelen .... Hij begreep volkomen, dat zijn vader zich aan deze verschijning gehecht had .... „Pauvre papa !" zuchtte hij nogmaals, evenals dien anderen avond, toen hij hem uit het bordeel te voorschijn had zien komen. „Pauvre papa !" En hij voegde eraan toe : „Het is nog erger dan ik dacht!"

Toen ontwierp Henry Bakowski een gewaagd plan. Natuurlijk had hij het boek van Dumas: „La Dame aux Camélias''' gelezen, en ... . verslonden. Ditmaal zouden de rollen omgekeerd worden. In dit geval zou de zoon de vrouw opsporen, — zelfs in Parijs moest zooiets niet onmogelijk zijn, vooral nu hij een foto van haar bezat! — en de zoon zou de verleidster smeeken zijn vader los te laten.

Zonder een moment te verliezen zette hij zich aan den arbeid. Hij bevond zich op enkele passen van Montparnasse en bij het „Carrefour Vavin" begon hij zijn onderzoek, in een buurt waar de café's en restaurants

Sluiten