Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

De zomervacantie was aangebroken. Tegen het eind van Juli werd het in Parijs drukkend warm, en ieder verlangde naar bosch of strand.

Bakowski, die de gedachte, een heele maand ver van zijn vriendin te moeten leven, onmogelijk kon verdragen, had niet, zooals andere jaren, naar Dijon willen gaan, en, aangezien Janine plichtmatig twee of drie weken bij haar ouders in Quimperlé ging logeeren, had hij uitgemaakt, dat zijn zoon voor zijn gezondheid de Bretonsche lucht behoefde, en in het „Hotel de Cvrn.uuaïlle''\ te Concarneau, voor de maand Augustus drie kamers besproken. Op die manier zou hij slechts een half uur van Quimperlé verwijderd zijn, hetzij hij met den trein dan wel met de bus ging.

Dinsdag, 30 Juli, vertrok Janine van het station Quai d'Orsay. De dokter had haar naar het station vergezeld, en toen hij voor haar een goede plaats had uitgezocht, en haar met bloemen, twee romans, geïllustreerde bladen en wat vruchten behaaglijk in het compartiment had geïnstalleerd, dacht hij met wrangen weemoed aan die andere reis, toen zij samen hadden kunnen vertrekken.

Hij keerde alleen naar huis terug diep terneer geslagen. Dien geheelen dag, en zelfs den volgenden, rook hij nog den subtielen geur welke Janine eigen was. En terwijl

De Ziekte die Liefde heet.

8

Sluiten