Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan praatjes was geen gebrek, Wanneer men verliefd is, begaat men licht een dwaasheid.

— Kinderen, zei Murie, laten we van elkaar houden, maar de hemel beware ons er voor, dat we ooit verliefd raken op een man . . . . !

Doch lang niet allen waren het met haar eens. Sommigen waren in haar hart jaloersch op Janine. De liefde, de échte liefde dan, beteekende voor het armelijk beetje hersens van deze kinderen, de beste afleiding, en de beste tijdpasseering. Allen, zonder uitzondering, verachtten zij den man die betaalt; de eenige die de moeite waard is, is degene die weigert te betalen.

— Mijn vriend kost me handen vol geld, zei Denise, die in de dancing de meeste ervaring, en derhalve de meeste autoriteit had. Hij kost me handen vol geld, en juist daarom ben ik zoo gek op hem ! In de echte liefde is het beter te geven dan te nemen !

In werkelijkheid speelde Janine een beetje met Henry zooals een kat speelt met een muis. Er was geen sprake van liefde, maar zij verveelde zich, en het amuseerde haar zichzelf wijs te maken, dat ze van hem hield.

Haar verhouding met Bakowski werd hoe langer hoe drukkender en eentoniger. Beiden, de dokter zoowel als zij, deden hun best de vlam, die hem verteerde, te dooven. Hij deed bovenmenschelijke pogingen, de belofte, welke hij aan madame Bannalec gegeven had, na te komen; en hij dwong zich, hoeveel het hem ook kostte, zijn vriendinnetje zoo weinig mogelijk te ontmoeten. Zij

Sluiten