Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat zij bij den eerste ontbeerde, volkomen tevreden was, zij zou het walgelijk gevonden hebben, de weinige weelde welke haar nog ontbrak elders te gaan zoeken. Zij had niets van een publieke vrouw; veeleer was zij een weinig burgerlijk aangelegd. En zoo men haar voor de twee mogelijkheden geplaatst had : óf Bakowski verliezen, óf met hem trouwen, dan zou zij zonder twijfel de laatste oplossing gekozen hebben. Evenwel .... zij liet dit nooit tegenover hem blijken. Eerstens verzette haar fierheid zich ertegen, zich aan hem aan te bieden, en in de tweede plaats hield zij het nog altijd er voor, dat zij hem daarmede niet gelukkig zou maken. Bovendien had zij in dat geval van Henry moeten afzien, dien zij toch ook graag mocht. En er waren nog vele andere overwegingen: zij wilde het niet op haar geweten hebben den dokter aan zijn gezin te hebben ontrukt. En tenslotte boezemde de ernst van een vaste verbintenis haar vrees in. Het liefst wilde zij haar leventje van nu voortzetten. En — in ieder geval — zoo zij er ooit in zou toestemmen, zijn vrouw te worden, zou er héél wat in zijn gevoelens jegens haar moeten veranderen : zou zijn liefde minder geexalteerd, een beetje menschelijker moeten worden — teneinde meer genietbaar te zijn, en zelfs waarschijnlijk .... duurzamer te blijken.

Zij wist niet — want hij deed al het mogelijke om het haar te verbergen — dat hij dat ideaal begon te naderen, en dat hij er reeds dichter bij was dan zij kon vermoeden.

Sluiten