Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs de kasteelen van de Loire. Hij noodigde Henry uit hen te vergezellen. Men vertrok 's Zaterdags om eerst 's Maandagsavonds terug te keeren. Maar dien Maandagmorgen, toen zij uit Blois zouden vertrekken, wendde Henry een lichte ongesteldheid voor. Hij bleef in bed, en verzocht zijn vriend om, wanneer hij 's avonds in Parijs zou zijn, zijn vader een telefoontje te geven en hem te laten weten, dat hij per trein huiswaarts zou keeren, — zoo mogelijk nog dienzelfden dag, en anders den volgenden.

Nauwelijk was de auto vertrokken, of Henry kleedde zich haastig aan, en nadat hij den concierge van het hotel, met een flinke fooi, de noodige instructies had gegeven voor het geval zijn vader mocht opbellen, snelde hij naar het station ....

Tegen twee uur in den middag was hij op den quai de Passy. Om haar te laten weten, dat hij het was, had hij met Janine afgesproken, dat hij op een bepaalde mamer zou bellen, tweemaal kort, eenmaal lang. Maar ditmaal, om de verrassing des te grooter te doen zijn, belde hij zooals iedereen.

Janine deed open, in een badmantel gehuld, en een kippebout, dien zij bezig was op te peuzelen, in de hand.

Ben jij het? riep zij uit, verwonderd en verheugd tegelijkertijd. Wat is er aan de hand ? Heb je vrij vandaag?

Hij antwoordde, dat hij vrij was tot den volgenden morgen en dat hij haar gezelschap kwam houden. Hij

Sluiten