Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III

DE GRADEN VAN DEN OUDEN EN AANGENOMEN SCHOTSCHEN RITUS TUSSCHEN DEN MEESTERGRAAD EN DEN GRAAD VAN SOUV.-. PRINS VAN HET ROZENKRUIS

De O.A.S.R. kent tusschen den Meestergraad en den graad van Souv. •. Prins van het Rozenkruis de volgende graden :

TWEEDE KLASSE

4°. Geheim Meester.

5°. Volmaakt Meester.

6°. Geheim Secretaris.

7°. Provoost en Rechter.

8°. Opzichter der Gebouwen.

9°. Uitverkorene der Negen.

10°. Uitverkorene der Vijftien.

11°. Uitverkorene der Twaalf.

12°. Meester-Architect.

13°. Ridder Royal Arch.

14°. Volmaakt Uitverkoren Groot-Schot.

DERDE KLASSE

15°. Ridder van het Oosten, of van het Zwaard. 16°. Prins van Jeruzalem.

VIERDE KLASSE

17°. Ridder van het Oosten en van het Westen. (Tot deze klasse behoort ook de 18°. Souv.-.

Prins van het Rozenkruis.)

Deze tusschengraden worden bij verschillende Opperraden bestuurd door Kapittels van het Rozenkruis, bij andere zijn

Sluiten