Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vrouw en kinderen, zich openlijk te bekeeren tot de beweging. Duizenden is de zorg om het dagelijksch brood van het gelaat te lezen; zij dragen deze zorgen, maar strijden mede in de beweging. Al dezen dient het verlies van kennissen, vrienden en verwanten, het dunner worden van de boterham in deze jaren, door ons zelf zooveel mogelijk vergoed te worden door onze kameraadschap, de kameraadschap van tienduizenden volksgenooten.

Het is op dit oogenblik, dat onze gedachten uitgaan naar onze tienduizenden kamaraden, die hier niet kunnen ziin omdat de zaal geen plaats biedt, of omdat zij hun plicht doen in Indië, in het buitenland, op de Oceanen. Uit Uw aller naam zeg ik hen, dat wij ons eén gevoelen met hen en dat eens de dag zal komen, dat de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische zenders te hunnen dienste zullen staan, opdat zij deel zullen hebben aan onze groote samenkomsten, onverschillig waar ter wereld zij zich bevinden.

Zoo gaan wij dan met onze 55.000 mannen en vrouwen lotsverbonden de toekomst tegemoet. Wij staan niet meer alleen in de wereld; wij hebben elkander gevonden in onze liefde voor Volk en Vaderland.

Rood Amsterdam „ontvangt de klok, bedekt met zeil en dekens.

Sluiten