Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Geelkerken spreekt.

verwacht dat de andere kringen spoedig zullen volgen en dus ook hun gilde zich het vaandel zal aanschaften.

★ ★

*

Alvorens wij nu overgaan tot het laatste deel onzer bijeenkomst, heb ik u de verheugende mededeeling te doen, dat het volgend jaar onze landdag te Lunteren niet meer gehouden zal worden op gehuurden of geleenden of bereidwillig algestanen grond, maar op uw eigen grond.

Ruim 8 H.A. was het landdagterrein in Lunteren groot. Dit wordt aangekocht, maar tevens uitgebreid tot de dubbele oppervlakte. Daar, op uw grond, zullen 200,000 menschen plaats kunnen vinden. Wij zullen dit met elkander betalen.

Daar op eigen bodem zal ook onze klok zijn plaats vinden. Hij zal daar dienst doen in vreugde en droefenis, in tijden van voor- en tegenspoed.

Het is mijn bedoeling, dat wij nu op dit oogenblik met elkander die klok zullen betalen.

Sluiten