Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die spit, graaft, ploegt, egt, wiedt, heeft recht op den vaderlandschen bodem, heeft er recht op na een leven van zwoegen en ploeteren een dak boven het hoofd te hebben, een stuk grond het zijne te kunnen noemen, heeft er recht op, dat bekwame kinderen verder kunnen komen.

Het groote Zuidelijke deel der Zuiderzee, dat droog gemaakt zal worden onder nationaal-socialistisch regime, in arbeidsdienstplicht door onze jongeren van alle rang en stand, zal 150 duizend h.a. groot zijn. Minstens 5000 behoorlijk groote landbouwbedrijven zullen daar gevestigd kunnen worden. Zonder in ons land het totaal der grootere bedrijfsgronden met 1 M2. te verminderen, zullen dus elders op 150.000 h.a. over het geheele land verspreid, op kleine perceelen van 14 2 h.a., 100.000 boerenarbeiders een plaatsje kunnen krijgen, waar zij vrij man zijn op eigen bodem. Zij zullen de boeren in hun werk terzijde staan, zij zullen daarvoor loon ontvangen, maar daarnaast hebben zij een dak boven het hoofd en een stuk grond, dat het hunne is. AVeg met de hoorigheid, geèn verschoppeling en geen genadebrood eten op den ouden dag. Vaste, billijke, recht¬

zittend, temidden zijner kameraden luistert de Algemeen Leider naar één der sprekers.

Sluiten