Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later een onderhoorigheid van Deli werd •—• en deels tot de oeroeng Soekapiring. De strook op den linkeroever behoorde tot de oeroeng Hampenan Perak (of XII Kota). Ten slotte werd Medan de definitieve sultansverblijfplaats.

De onderhoorigheden zijn onderworpen gebieden. De aanspraken van Deli zijn niet steeds erkend; ze werden door Serdang betwist. Ten slotte zijn de geschillen door tusschenkoxnst van het gouvernement in voor Deli gunstigen zin beslecht.

Ook de andere sultanaten zijn op dergelijke wijze tot stand gekomen. 1).

De besturen der ommelanden verloren door den invloed der sultans een deel van hun macht. Deze sultans beschouwden zich nl. bevoegd om gronden uit te geven aan landbouwondernemingen, hoewel het beschikkingsrecht over den grond aan de ommelanden zelf toekwam. Hierdoor rezen moeilijkheden; ten slotte is het recht der ommelanden toch weer gedeeltelijk erkend en ontvangen ook de hoofden een aandeel van den door de landbouwondernemingen verschuldigden cijns.

Het bestuur over de aldus tot stand gekomen sultanaten droeg een federatief karakter en werd gevoerd

1) Het landschap Asahan bestaat uit: a. eigenlijk Asahan, b. Boentoe Panei,

c. Haboko, d. Panei.

Het landschap Langkat bestaat uit: a. eigenlijk Langkat, b. Stabat, c. Bingei,

d. Selesai, e. Bohoroq, ƒ. Lepan, g. Besitang.

Het landschap Serdang bestaat uit: a. eigenlijk Serdang, b. Senembah Serdang met Tandjong Moeda, c. de Timor batak doesoen, d. Serbadjadi, t. Perbaoengan, f. Denai.

Het landschap Siak Sri Indrapoera bestaat uit: a. eigenlijk Siak, b. het gebied van den voormaligen Datoek Laksamana, c. Mandau, d. Pekan baroe, c. Tratah Boeloeh, ƒ. de eilanden, g. Tapoeng kanan, h. Tapoeng kiri, L. Tanah Poetih, j. Bangka, k. Koeboe.

Sluiten