Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die tevens voorzitter is van het hoogste rechterlijke college.

In het rechtstreeks door den sultan bestuurde gebied is de leiding van den dagelijkschen gang van zaken toevertrouwd aan een vertegenwoordiger van den sultan. In Deli zijn er zelfs twee, één te Medan en één te Laboean Deli. Hier en in Serdang dragen zij den titel van wazir (vizier).

De hoofden der ommelanden voeren verschillende titels. Die van de Delische onderhoorigheden Padang en Badagai heeten radja, dat van Pertjoet en van de oeroeng Senembah Deli, kedjoeroean. De hoofden der andere oeroengs dragen den titel van datoek (XII Kota, Serbanjaman en Soekapiring).

In Serdang is de titel van kedjoeroean gebruikelijk voor de hoofden der ommelanden.

Het gebruik van den titel kedjoeroean duidt op atjehschen invloed *), die van datoek is van menangkabausche herkomst. Of de titel radja van bataksche herkomst is, valt niet te zeggen.

In de sultanaten waar een districtsbestuur werd ingevoerd dragen de districtshoofden eveneens den titel van datoek (Asahan, Langkat en Siak Sri Indrapoera) en kedjoeroean (Langkat). In laatstgenoemd landschap heeten de loehakhoofden 1 2): pangeran.

Al deze hoofden hebben ook een taak op het gebied der rechtspraak.

1) Mededeelingen Encyclopaedisch bureau, dl. 2, afl. 3, 2e stuk, blz. 177 noot 1.

2) Zie blz. 13 noot 1.

Sluiten