Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Langkat, dat de djaksa een onderzoek moet instellen in alle bij de groote kerapatans ingediende klachten, zoowel civiele als crimineele.

De djaksa moet beschouwd worden als een door de landschapsoverheid ingesteld orgaan, waarbij men in eerste instantie zijn beklag kan doen en dat verder zorgt dat de ontvangen klachten klaargemaakt worden voor behandeling door den rechter. In dit opzicht lijkt de rol, die den djaksa toebedacht is, op een deel van dien van den president van den landraad.

Ook bij de tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken gewezen, is een zekere bestuursbemoeienis waar te nemen, dus weer anders dan bij de gouvernementsrechtbanken die, althans in beginsel, geen bestuursbemoeienis kennen. In het landschap Langkat zijn de drie pangerans, vertegenwoordigers van den sultan in de drie loehaks, belast met de tenuitvoerlegging van civiele vonnissen. Elders is wel bepaald dat het zelfbestuur deurwaarders voor dit doel benoemt, maar in de praktijk zijn dit toch steeds personen, die werkzaam zijn op de inlandsche bestuurskantoren.

Sluiten