Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschelijk was mede in het aangeboden ontwerp de inheemsche rechtspraak te regelen in de zelfbesturende landschappen met korte verklaring. 2) Er rezen overigens verschillende bezwaren tegen het ontwerp; de regeering nam het opnieuw in studie en eenige jaren later werd den volksraad een nieuw ontwerp aangeboden (zitting 1931-1932) dat het staatsblad bereikte.

In de daarbij gevoegde memorie van antwoord deelde de regeering op bovenbedoelde vraag mede dat wanneer eenmaal over de in het ontwerp neergelegde beginselen beslist was, de doorvoering daarvan in de andere in soortgelijke omstandigheden verkeerende streken zonder vertraging kon volgen. 2)

De beginselen der regeling van de inheemsche rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied dienen dus als prototype voor dergelijke regelingen in zelfbesturend gebied.

b. Beginselen*} trijd.

Welke beginselen waren in den strijd over de inheemsche rechtspraak betrokken?

De voorstanders van de afschaffing van dit instituut namen het volgende standpunt in. Het vertoont vele gebreken en de vervanging door gouvernementsrechtspraak stuit eigenlijk alleen af op gebrek aan personeel. De bezwaren die anderen tegen de gouvernementsrechtspraak inbrengen worden niet gezien als bezwaren tegen dit instituut op zichzelf, maar tegen bepalingen en voor-

1) Gedr. stukken Volksraad 1928/1929, ond. 25, stuk 5, § 3.

2) Gedr. stukken Volksraad 1931/1932, ond. 24, stuk 1, § 3.

Sluiten