Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITERATUURLIJST

Adatrechtbundels V, XXVIII, XXXIII, XXXV, XXXVIII.

Boeke, Dr. J. H., Dorp en desa.

Carpentier Alting, Mr. J. H., Grondslagen der rechtsbe-

deeling in N.I. , ,

Carpentier Alting, Mr. J. H„ e.a. Vierentwintig ontwerpen van indisch recht. ^

Mededeelingen van de afdeeling bestuurszaken der buitengewesten van het departement van Binnenlandsch Bestuur. Serie A no 3. _ _

Mededeelingen van het Encyclopaedisch bureau, deel 11, aflevering 3, le en 2e stuk.

Oppenheim, Mr. J., e.a., Proeve van een staatsregeling voor

N.L

Regeerings-almanak voor N.I., 1935, deel 1.

Ter Haar, Mr. B., Een keerpunt in de adatrechtpolitiek.

Toekomstbeschouwingen (Koloniale Studiën, 19281). Tideman, J., Simeloengoen.

Verhandelingen van het Indisch Genootschap 1908. . _

Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van N.I., ingesteld bij G.b. van 17 Dec. 1918 no 1. Landsdrukkerij, "Weltevreden 1920.

V olksr aadstukken 1918*, 1928/1929, 1931/1932. Vollenhoven, Mr. C. van, Het adatrecht van N.I.

Sluiten