Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„REGEN EN WIND". 1887. STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM.

schillende naturen bond, leidde er toe dat zij veel samen er op uit trokken, op zoek naar karakteristieke stadsgezichten en straattypen. In brieven aan zijn broeder Theo uit de jaren '82-'83 vertelt Van Gogh over zijn omgang met Breitner en er zijn zinsneden die duidelijk tonen hoe gelijke neigingen hen tot die gemeenschappelijke studie brengen:

„Tegenwoordig ga ik nog al eens teekenen met Breitner, een jong „schilder die in kennis is met Rochussen zooals ik met Mauve. Hij „teekent heel handig en heel anders weer dan ik, en wij maken dikwijls „samen typen in de volksgaarkeukens of de wachtkamer enz. Hij komt „nog al eens bij mij op 't atelier om houtgravures te zien en ik bij hem „ook.' (i3-2-'82) „...Breitner heeft een groot ding onder handen, een „markt waar veel figuren op moeten komen. Gisteren avond ben ik nog „met hem uitgeweest om op straat typen van figuren te zoeken om ze „dan later op 't atelier met model te bestudeeren". (3~3-'82.)

Toen Breitner in het Gemeente-Gasdiuis lag, zocht Van Gogh hem op en bracht hem boeken en tekengerei. Kort daarop kwam hij zelf eveneens in het gasthuis te liggen, Breitner scheen het niet te weten en zag na zijn herstel Van Gogh slechts zelden meer. In het voorjaar van 1883 schrijft deze echter nog: „Breitner, dien ik niet in t minst verwachtte „omdat hij indertijd den omgang geheel scheen afgebroken te hebben „kwam gisteren aanzetten. Dat deed me plezier omdat indertijd — in „ t begin van dat ik hier was - hij heel prettig was om mee te loopen. „Ik bedoel samen uit te gaan, niet naar buiten maar in de stad zelf om

BREITNER 2

Sluiten