Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PALEISSTRAAT. LEGAAT DRUCKER, RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM.

nog korte tijd het ondermijnde lichaam overeind. Op 5 Juni 1923 vindt de dood den schilder voorbereid, zittend voor zijn ezel, met het palet en de penselen in de handen, in de houding waarin hij sinds zijn jeugd zijn strijd gevoerd had.

III

„Ik hoop dat u nog eens een waar schilderij van me moogt zien, niet een van de vele die ik zal moeten maken en ook wel iets is, maar iets waarachtigsch grootsch.' Breitner s voorgevoel, toen hij deze zin in 1882 in een brief aan Van Stolk schreef, bedroog hem niet. Hij zou gedurende het kunstenaarsbestaan, dat toen juist begon, zeer veel moeten schilderen en afleveren waarover hij zelt allerminst voldaan was, al mocht het toch als „ook wel iets" beschouwd worden. In het rijke oeuvre dat hij heeft nagelaten, bevinden zich tal van stukken die hij zelt zwak vond en vaak onvoltooid het of die voor hem slechts als studies golden, maar de waarachtige meesterwerken zijn talrijk genoeg om zijn grootheid als schilder overvloedig te bewijzen. Uit iedere periode van zijn ontwikkeling zijn er voldoende uitgewerkte schilderijen, schetsmatige studies, aquarellen en tekeningen die alle kanten van zijn buitengewone begaafdheid in de beste vorm tonen en waarop het eindelijke oordeel

Sluiten