Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloren en worden als telaatkomers niet meer tot de broederschap des gemeenen levens toegelaten. Zoo zweven wij tusschen twee stadia zonder rust en zonder hulp.

Ik heb je nu wellicht een indruk gegeven van de wereld van tegenstrijdigheden waarbinnen de glorieuze hulde van Romain Rolland en twee stille, statige betoogingen mij gestooten hebben. Ik heb mij vóór dien eersten avond zelden of nooit zoo ongelukkig, zoo machteloos gevoeld. En nooit heb ik zoo schrijnend als een directe, actueele werkelijkheid ervaren, hoe ik (met tal van mijn beste vrienden) zonder het te willen buiten de gemeenschap der eenvoudige, rechtschapen zielen gesloten ben, met als eenige troost, de vage hoop dat de uitverkorenen van alle tijden in de tijdelooze ruimte een nieuwe, hoogere, duurzamer gemeenschap vormen zullen, waar wij héél misschien in de achterhoede deel van uit mogen maken.

Moge het bovenstaande je leeren hoe gevaarlijk het is onvoorbereid en onvoorbestemd volksbetoogingen te bezoeken-

J.Gr.

Sluiten