Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijker. Hij die liefde voorwendt is ten slotte, alleen al om zijn bedoelingen, beter te verdragen dan een heer die haat huichelt.

19

Denken en doen van onze medeburgers in hun bestaan van zwoegen en zorgen, zijn vrijwel uitsluitend gericht op resultaten, welke voor het grijpen liggen en zich dus tot de nooddruft beperken. Kunstenaars die dit alles geringschatten en daarvan zoo duidelijk mogelijk blijk geven, stellen een voorbeeld: zij maken er de nijvere middenstand opmerkzaam op, dat al wat de spraakmakende gemeente eer en deugd noemt, fatsoen en spaarzaamheid, wissewasjes zijn en dat er edele driften bestaan, minder aan verandering onderhevig, minder kleurloos en bovenal minder bezoedeld, dan onze dagelijksche bedoelingen. Het dichterschap wint dus aan waarde voor de menschheid, naarmate het zich zelfbewuster van het tijdelijke afwendt. Het ligt in de rede, dat slechts van duur gesproken kan worden in verband met een werk, dat niet aan een heden gebonden is.

20

Wij hebben plotseling ontdekt, hoe een aantal woorden-met-hoofdletter, welke wij minachtten toen ze door de redenaars misbruikt werden, bij nader beschouwing en nu zi] door de machtsparvenus bestreden worden, een reeks wezenlijke belangen vertegenwoordigen.

Nu eerst erkennen wij dat Recht, Rede, Verdraagzaamheid, Menschenliefde, Goede Trouw; dat Geweten en Zelfkritiek in hun onderlinge tesamenhang

Sluiten