Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een gelukkig huwelijk beduidt de verbintenis tusschen twee menschen die, helder bewust van dit zelfbedrog, elkander troosten in hun eenzaamheid.

36

De tellurische mensch geniet pas recht van gevoelens en begrippen, wanneer hij ze m een vertrouwd beeld kan concretiseeren. Zoo is al wat samenkomt in de klank Herfst voor mij voorloopig verbonden met de herinnering aan „Les Houx", Neel Doff's buiten te Genck, waar ik menigmaal en blijkbaar tot mijn innerlijke voldoening vertoefde.

37

De middelmatige man heeft kans een beetje genegenheid te wekken en iets betrekkelijk verstandigs te zeggen, wanneer hij er argeloos uitflapt wat hem voor de mond komt.

Zoodra hij gaat prakkizeeren, wordt hij valsch en, wanneer hij zich deftig wil uitdrukken, weerzinwekkend van platheid en baatzucht.

38

Er zijn ontelbare vraagstukken, waar de rede tot nu toe geen bevredigende oplossing voor gevonden heeft. Deze erkenning heeft mi] nimmer beklemd. Ik verkies onopgeloste en voorloopig onoplosbare problemen verre boven de kinderachtige jantjes-vanleiden, welke alle godsdiensten voor zulke gelegenheden in petto houden.

39

Het is mogelijk dat een gansche wereld ons, ongeloo-

Sluiten