Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervangen: wij kunnen hetzelfde zelf niet tweemaal schenken. Wie meermalen liefheeft is in alle gevallen een ander wezen. Ik kan liefde niet anders waardeer en dan als één en éénig, ondeelbaar dus en onvergelijkelijk.

74

Kunstwaardeering leidt licht tot vrijmetselarij. De ingewijden in Valéry, de getrouwen van Rouault vormen een loge met herkenningsteekens en een geheime code.

75

Alle geestdrijvers zijn hoogmoedig, en zonder het afschuwelijkste aller vooroordeelen, dat der uitverkorenheid, is geen godsdienst denkbaar.

76

Zij die de loftrompet steken zijn immer bevoegd, ja zelfs de aangewezen lieden daartoe; die roet in het eten strooien zijn dit toevallig juist nooit.

De burgerij beoordeelt nooit de waarde van den criticus en zijn critiek. Zij verlangt alléén, dat het resultaat van het onderzoek in haar kraam te pas komt. Wie haar oppervlakkigheid vleit verricht opbouwenden arbeid; wie haar door de verhevenheid van zijn maatstaven schrik aanjaagt, wordt als afbreker uitgestooten.

77

Onder suggestie van de officieele Fransche geschiedschrijvers, hebben hun burgerlijke vakbroeders in gansch Europa, met opzet of uit onwetendheid, de

Sluiten