Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de veronderstelling van gods bestaan waarschijnlijker dan het tegendeel. Toch achtte hij zich geroepen die veronderstelling te bestrijden, omdat het niet aangaat waarschijnlijkheid met waarheid te vereenzelvigen. Voor ons ligt het probleem anders. Ons lijkt de veronderstelling van gods bestaan onwaarschijnlijk. Wij moeten die dus met kracht en overtuiging bestrijden, omdat het ongerijmde, nu meer dan ooit, een onwederstaanbare aantrekkingskracht op de overgroote meerderheid der geesteszwakken uitoefent.

89

Kunstenaars behooren van hun tijd te zijn, werpt men mij nog telkens tegen, vergetende dat ze het altijd zijn. Ze kunnen niet niet-van-hun-tijd-zijn, ook al zouden ze het nog zoo hartstochtelijk willen.

De „pompiers" van nu zijn de pompiers van dezen, van hun tijd en wezenlijk verschillend van de pompiers van vijftig jaar geleden. En naast een pompier van 1870 is een pompier van 1939 een vervaarlijke nieuwlichter!

Ik huiver telkens weer bij het lezen van berichten over Eenheid, al of niet door democratie, de schoonheid en het nut daarvan. Als men alles gelooft wet-gedrukt staat, komt men tot de slotsom, dat de lagere geestelijke standen lijden aan een brandende dorst naar Eenheid. Wat men daaronder met juistheid verstaat, wordt ons angstvallig verborgen gehouden. De eenheid der kerken, der volkeren, der menschen: bezit iemand voldoende verbeeldingskracht om zich het

Sluiten