Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaart er wel bij. Het besef dat er niet één gevoel, niet één gedachte, niet één handeling bestaat welke ik met deze verramschte lebemanner gemeen kan hebben, schenkt mij een onedele voldoening, welke mijn verblijf in dit oord goed maakt.

i 26

Een jong schnjver Kléber Haedens kreeg een prijs, de prijs-Cazes en de heer Cazes is de waard van de Brasserie Lipp op de Boulevard Saint-Germain. De gelauwerde sprak:

,,Je suis trés content. Et je puis dire que le prix Cazes est plus intéressant que le prix Nobel, car on le décerne dans un café, au milieu de la fumée des cigarettes. . . . et le verre a la main!"

Inderdaad, het koffiehuis heeft het onschatbaar voorrecht, dat het niet mogelijk is er zichzelf en anderen ernstig te nemen. Deze instelling bevordert het innerlijk evenwicht door middel van den humor.

127

Ik onderscheid vertikale en horizontale menschen. De eerste zijn zakelijk, ijverig, nuttig en boeien mij niet; de anderen leven uitgestrekt, vrij van eerzucht, tot mijmering geneigd en in staat. De luiaards maken ten slotte toch de beste kans.

}. ziet dit in. Hij schnjft mij uit Parijs, waar hij ernstig ziek ligt:

„Ik weet nog niet precies wat er uit dezen toestand worden moet en ben alleen getroffen door het feit, dat mijn nietsdoend leven altijd in de voortreffelijkste gezondheid verloopen is, terwijl drie maanden werken

Sluiten