Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

De ijdelen gaan immer prat op wat zij opgericht hebben. Zij begrijpen blijkbaar met dat zij die iets stichten altijd halfwerk verrichten, omdat de cyclus zonder ondergang niet voltooid is: zoodra een werk voltooid is begint het verval. Daarom leveren alleen zij die afbreken een heilzamen en duurzamen arbeid.

145

Een altruïst is een egoïst die uit lafheid en gebrek aan zelfrespect zijn aard verloochent.

146

Zelfs het volmaakte echtgeluk is de prijs, onze vrijheid, niet waard.

147

Alle omwentelingen (de Fransche, de Russische) hebben zich tot nu toe beperkt tot economische en politieke problemen. Vandaar dat ze onverbiddelijk doodloopen.

De eerste waarachtige revolutie is die, welke voorgoed een eind zal maken aan die onaantastbaar verklaarde leugen: het huwelijk, en aan het gezin, die broedplaats van wrok, naijver, achterklap, onrecht, onderdrukking en haat.

De ontoereikendheid van het woord spruit noodzakelijk voort uit het feit, dat het voor een gemeenschappelijk gebruik bestemd is.

Zoodra een uitdrukkingsmiddel volkomen nauwkeurig wordt, wordt het onbegrijpelijk voor ieder ander dan den gebruiker.

Sluiten