Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voorkomen of het lot der menschheid van soepen en sauzen afhangt.

Ik heb een onwederstaanbare afkeer van de matschudding der levenskenners, die er op uit trekken om met voorbedachten rade te gaan genieten en die bij iedere handeling praten moeten. Dan zijn mij de uitgedoofde hengelaars, zonder inleidingen, toelichtingen en nabetrachtingen, oneindig liever. Zi] zijn in hun stand tenminste waar.

i 56

Van jongsaf heb ik in het wilde weg het een of ander (telkens een ander) land-en-volk geïdealiseerd. Op het oogenblik word ik geprikkeld door een redeloos en dus kinderachtig verlangen naar Mexico. Ik sprak iemand die daar goed thuis is en hij verkondigde: het is een hel, mijnheer. Deze uitspraak heeft geen verandering gebracht in mijn genegenheid, waar de twee boeken van Guzman, welke ik gelezen en herlezen heb, niet vreemd aan zijn. Ik sprak met C. over Haïti, ook een van mijn geliefkoosde, onbekende oorden. Hij, die er maandenlang vertoefde, waarschuwde: het is een hel, mijnheer. Alleen landen waar men niet is en nooit komen kan krijgen de kans een hemel te zijn.

J57

De menschelijke geest is klaarblijkelijk zoo op positief gericht, dat hij onmachtig is zich een voorstelling van een consequente ontkenning te vormen. Vandaar dat wij tot onze ellende gekluisterd blijven aan de onverbrekelijke twee-eenheid van immer en iets. Om te kunnen besluiten dat er ooit niets was of ooit

Sluiten