Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i. OVERPEINZINGEN TE SAARBRUGGE

Ik bevind mij Januari 1935 in een oord waar klaarblijkelijk wereldgeschiedenis vervaardigd wordt. De dagbladen in alle talen van den Toren verzekeren het. Het spijt mij, dat de groote gebeurtenissen, welke als vanouds hun schaduw vooruit werpen, dit met zulk een hinderlijk gedruisch doen. De feiten zijn mij te opzichtig. Ik houd veel meer van de dingen die niet plaats vinden. Daar ben ik ten eerste veel inniger bij betrokken en ten tweede geven ze geen aanleiding tot burengerucht.

Het verdient altijd aanbeveling de juiste verhoudingen te handhaven. De opwinding om mij heen, door de politici en de pennelikkers uit hoofde van hun beroep tot een evenement opgeblazen, is waarlijk slechts een nietigheid, over enkele maanden door hen, die haar in het leven riepen en hen die er het slachtoffer van zijn geworden, volkomen vergeten en daarna tot drie regels in een geschiedenisboekje uitgedroogd. Kortheid-van-memone vormt de hechte basis van iedere politieke actie. Men verzekert plechtig en legt heilige eeden af in industrieele hoeveelheden en als het uur der afrekening gekomen is, herinnert niemand zich iets van wat eenige dagen tevoren gezegd of gedaan is. Voorheen trachtten de leiders de massa (die heden hosannah en morgen kruist hem roept) zoo'n beetje in het rechte spoor te houden; thans probeeren zij

Sluiten