Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan in een hecht staatsbestel geen plaats gevonden worden. Zekerheid is maar alles. Het is waarlijk geen wonder, dat dictatoren meer ophebben met de aanhangers van een andere mythe, dan met mannen die tegen de keer in zijn en het naadje van de kous weten te vinden.

Fetisjisten verstaan elkaar ten slotte altijd, omdat nu eenmaal het feit van een eeredienst van meer belang is, dan de inhoud daarvan en het ritueel dat er bij aangepast wordt. Zoo vormen Rome en Genève, in weerwil van alle strubbelingen, geen absolute tegenstelling: twee Joden weten van oudsher wat een bril kost en de kwade pier in al deze transacties is de schuchtere zonderling, die geen flauw idee heeft van de handelswaarde, welke dit optisch werktuig, waaraan hier voor de gelegenheid een symbolische beteekenis toegekend wordt, vertegenwoordigt.

Totale staten, waarin slechts de domheid totaal is, zijn door de geweldige opheffing der tegenstellingen niet alleen in ieder opzicht verderfelijk, doch bovendien nog menschonteerend vervelend. En aan die eigenschap gaan zij te gronde. De menschheid kan met buiten vermaak, ook in de ernstigste aangelegenheden. Duurzaam is slechts een stelsel, dat niet op ficties en beginsels, doch op de ware aard der menschen en dus op gestadige en grillige wisseling berekend is: een systeem dus dat blijft omdat het voortdurend te gronde gaat en in een andere gedaante herleeft.

Hoe meer men met overtuiging van overtuiging verandert, deste rijker, boeiender en beminnelijker maakt men zijn bestaan. Met dien verstande echter (want

Sluiten