Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praters, neen tegen de rechters en neen tegen de korporaals. Neen, neen, neen.

„Neen" is het palladium van ,,1'honnête homme".

★ ★

*

Het is mij onbekend wat in deze aangelegenheid de beroepsopvoeders voorschrijven, maar ik acht het van belang de jeugd tot ongehoorzaamheid te brengen. Zij die het tegendeel beweren toonen naar mijn smaak een pijnlijk gebrek aan begrip voor de wezenlijke behoeften der aankomende menschheid. Alle verheerlijkers van tucht en onderwerping kennen maar één doel. Zij worden er voor betaald om den machthebbers het machthebben en machthouden mogelijk te maken. Zoodra er sprake is van gehoorzaamheid, niet om ondergeschikte redenen van practisch bestel, doch als beginsel, kunnen wij er zeker van zijn dat die propaganda uitgaat van een der instellingen, welke de Staat heeft uitgevonden of aanvaard om den enkeling moe, murw en dus handelbaar te maken, om hem zooveel van zijn eigenaardigheden te ontnemen, dat hij in de drom der dommen niet meer opvalt; zijnde leger, kerk, school, partij. Het gezag, een fictie door geweld gehandhaafd, gevoelt intuïtief het gevaar, dat er in iedere eigenzinnigheid schuilt. Vandaar dat de overheid, die duivelsche systemen uitdacht om den mensch van zijn drift en zijn wil zoo veel mogelijk te ontdoen, zoodra hij zich met kunst bezig houdt altijd het banale beloont en ten voorbeeld stelt. Een buitenissigheid, ook al schijnt die van geen beteekenis, blijft altijd een aanslag op de regel. Wanneer, gelijk door de belanghebbenden

Sluiten