Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweerd wordt, regeeren een kunst is, dan eischt die van haar beoefenaars bovenal vaardigheid in het goochelen met halve en heelemaal-geen-waarheden. Een goed goochelaar moet over vingervlugheid beschikken, zeker, doch deze is, hoezeer onontbeerlijk, niet de hoofdzaak van zijn bedrijf; de kern schuilt in zijn vermogen om het kritisch vernuft bij zijn toeschouwers in sluimering te brengen. Met tallooze looze streken leidt hij de aandacht van zijn handelingen af, terwijl hij het publiek de illusie laat, dat het nauwkeurig nagaat wat hij doet. Goede en slechte politiek verschillen m de keuze der middelen, doch beide hebben hetzelfde doel: door een spel de aandacht van de menigte zoo te boeien, dat deze geen belang meer stelt in wat er achter de schermen voorvalt.

Het spreekt vanzelf dat een kamerzitting ons liever is dan een parade met paradepas en obligate bruipartij. Dit is echter in laatste aanleg een vorm-verschil. Het is er altijd om te doen een antwoord op een al te dringend waarom, op ieder waarom, te ontloopen. De opvoeder staat, helaas, niet in dienst van het kind, maar van de macht, die er het hoogste belang bij heeft alle nieuwe aanwinsten zoo spoedig en zoo volledig mogelijk in te lijven. Er wordt nog altijd druk gedaan met de plichten van de ouders ten opzichte van hun nageslacht en de jeugd wordt naar hartelust besentimentaliseerd. Maar mooie spreuken en gevoelsuitstallingen beletten niet, dat alle kinderen opgevoed worden tot burgerlijke en maatschappelijke deugden, met andere woorden: bruikbaar gemaakt worden voor den moloch. Wat in deze samenleving

Steenen voor Brood 10

Sluiten