Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenleving vraagt al evenmin naar de innerlijke rechtvaardigheid van het staatsbestel. En dat is maar goed ook, want als hij wat dieper op deze vraagstukken inging, zou hij misschien ontdekken, dat geen enkele regeenngsvorm redelijk en zedelijk verantwoord kan worden. Dat het altijd een zaak van macht en leuze, van geweld dus en leugen is. Wanneer men aan het eind van zijn gezonde argumenten is, haalt men er, naar beproefd recept, metaphysica bij. Al wat door de heeren op kussen en aan laatje ter behartiging van hun uitzonderings-positie noodig geoordeeld wordt, krijgt plotseling de schijn van hemelsche voorschriften en wat niet nuttig en dus onwelgevallig is wordt met de hel bedreigd. Deze werkwijze is onfeilbaar en opent onbegrensde verschieten. Maakte men vroeger niet van een elementaire gezondheidsleer, om die ingang te doen vinden, een religieuze rite? Alleen heeft men er thans het Amerikanisme bij toegepast. De kwakzalver verheft zich door middel van wetenschappelijk doorgevoerde reclame tot profeet, en de linkmichel, die niet onder de last van zijn geweten gebukt gaat, bereidt een welslagen in de politiek voor, door het geloof in zijn bovenmenschelijke zending ingang te doen vinden. Van iedere aangelegenheid wordt een geloofsartikel gemaakt, met het boos opzet, die daarmede eens en voor al aan een nader en nauwkeuriger onderzoek te onttrekken. De erfelijkheidsleer, welke eertijds tot de biologie en dus tot de wetenschap behoorde, is ijlings door de belanghebbenden naar de mythologie overgebracht, zoodat het mogelijk werd voor politiek gebruik van fantaisieën axioma's te maken. In een

Sluiten