Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun harde genadeloze troost liet hem onaangedaan, zoals ook de anderen slechts roerloos en stil leken te luisteren. En tussen al deze ongeschokte gelovigen lag de dode Jarig, bijna spottend in zijn grauwe vermagerdheid. Men sprak een gebed voor den ongelovigen dode, mUr de dode had het niet nodig; de mond trok schamper, de woorden stierven boven de kist. •—1

Het deksel schoof piepend opwaarts, de schroeven werden aangedraaid. Niemand zei een woord; alleen Ekke stond tegen de wand met het gezicht in de armen. De vier aanwezige mannen grepen steunend de kist en zwenkten naar de uitgang. Regina opende de voordeur voor hen, de koperen ketting rinkelde tegen de klink. Op de gebulte diep-doorploegde inrit van het erf wachtte een nieuwachtige boerenwagen met lichtblauwe kratten. Tjalling trok de klep van de pet neer over de ogen. Hij schaamde zich voor alles, voor de armoede van deze begrafenis, voor de schaarse buren, voor de kleine groep van kinderen en opgeschoten knapen, die bij de doorgang aan de weg wachtten op de stoet. Het leed lag vastgevroren in zijn binnenste. Er was niets dan schaamte en ijzige ellende. Alle geluiden werden ver, maar pijnigend; hij hoorde, dat men de kist op het wagenstel schoof, de voerman klakte met de tong, het paard rukte aan de strengen. De dominé liep al achter de wagen, Tjalling sloot aan met Ekke en de buren, dan kwamen de vrouwen, zwartbehuifd naar behoren.

Het was niet ver naar de kerk. De wielen knersten door de sneeuw van de oneffen winterweg. Op het kerkhof stonden weer wat verkilde, rillende mensen. Tjalling's grote langzame passen wilden zich niet regelen naar de hortende gang met Jarig's overschot, maar hij bemerkte het niet; hij voelde zijn lichaam niet meer.

Voor het houten klokkehuis, een erbarmelijk gestel, wachtte de koster. Bij het naderen van de stoet begon hij het touw te trekken. De lage grijsgeworden grafstenen —1 sommige waren gebeiteld met treurtakken, met teksten en met een opengeslagen boek, dat de schriftuur voor moest stellen —■

Sluiten