Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vast te houden aan een persoon Jezus, laat staan aan zijn zoendood, en wat dies meer zij... Mais que voulez-vous? In Groningen, en elders ook, draait de hele theologie nog altijd om het oude boek en de dogmatiek en de wonderverschijnsels, en het credo quia absurdum... een ongeneeslijke kwaal... kabbalisten en letterknechten... Ze kunnen toch voor de donder beter weten, ze hebben toch de bewijzen op tafel liggen, dat ze een kolossale vergissing helpen bestendigen — 1 Hij tikte heftig met de knokkels op de boekbanden, die Rudmer nog niet gewaagd had, aan te raken. ■—• Maar ze durven de laatste beslissende stap niet doen; alleen op het wéten afgaan, en op de Christusidee... stel je voor, dat ze Onzen Lieven Heer en de hele rompslomp van hun jeugd .—en ónze jeugd •—• lieten vallen... Altijd weer moeten ze naar de openbaring, tegen ieder bewijsbaar en bewezen feit in, anders voelen ze zich verloren —

Rudmer zat zeer stil. Het was een zonderlinge middag; hij was benauwd door Vitringa's woedende alleenspraak en hoorde in elk woord een heiligschennis tegen de wetenschap, die hij op de college's vol bereidwillige ernst had ingezogen. Vitringa's mager-vierkante schouders schokten onwillig en honend. Zijn gezicht was scherpgespannen; hij deed denken aan een soort chirurgijn, die vastberaden alle krachten verzamelt bij een moeilijke operatie. Een bewonderende vreesachtigheid voor de koele en wilde durf van den Mefisto groeide in Rudmer. Wat was het einde, zo vroeg hij toch, als men eenkeer zo begon?

Vitringa scheen al meer gezegd te hebben, dan hij wilde; zijn lippen trokken tot een smalle streep; maar hij antwoordde. Natuurlijk was er een einde, men moest de moed hebben het te aanvaarden, als men dóór redeneerde. Weer noemde hij namen, weer Pierson, en Busken Huet. Hij bukte zich naar de benedenplank, waarvan hij een dunne wolk stof wegblies, en haalde er een paar boekjes af, die Rudmer werktuigelijk opnam en bekeek. „Ongevraagd advies" —■ en ,,Gods wondermagt in geestelijk weten".

Sluiten