Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

triomf van de bewonderde schoonheid. Hij maakt een korte, gelaten hoofdbeweging, die zij even kort en glimlachend beantwoordde, en wierp de blonde krullen achterover. Vitringa zweeg, een spottende flakkering in de ogen. Hij danste niet, en Rudmer ergerde zich over deze kalme verachting.

De walsen wisselden af met galop en polka, en Rudmer en de luitenant volgden elkaar als snelle mededingers op in de gunst van de schone. Rudmer probeerde het meisje aan het spreken te krijgen; ze antwoordde heus, maar ontwijkend, en ondervroeg hem op haar beurt. Hij vertelde trots, dat hij theologisch student was. Ze luisterde met een half oog op den officier, die zich nu bij de biertent het zweet van het gelaat wiste, en een paar frisse witte handschoenen uit de achterzak van zijn tuniek haalde, die hij met omslachtige beweging aantrok. Rudmer praatte snel. Hij wilde het mooie kind iets zeggen, dat ze niet alledaags zou vinden en dat tegelijk hoffelijk en brutaal zou zijn. Maar terwijl hij zijn wilde, warme gedachten verzamelde, zweeg de muziek, en de dirigent boog zich over de balustrade om aan te kondigen, dat de kapel zo vrij zou zijn, een korte poos rust te nemen. —1 Rudmer geleidde het meisje terug; hij liep langs den officier, die jonger was dan hijzelf —- kersvers van de militaire academie •; een tel lang namen ze elkaar op, de Pruis met hardgespannen kaken, Rudmer vol onvervaarde cynische spot. Toen hij weer bij Vitringa aanlandde, geeuwde die: —• Nou, ik geloof, dat 't tijd is, om te slapen. Ook voor jou. Je hebt t er perfect afgebracht, boerenedelman, bederf het nu verder niet. De Pruis kijkt zo gemeen naar je, dat je straks nog aan zijn degen komt te zitten. —• Rudmer lachte weerspannig en zelfbewust. • Ik ben niet bang voor dien snotaap, zei hij hard. — Vitringa leegde het restje bier: Je rijdt 'm anders lelijk in de wielen; ik vrees, dat hij er in zijn Schneidigkeit maar kwalijk tegen bestand is, dat je zonder uniform de Duitse maagden verovert. •

Rudmer stak met voorgewende achteloosheid een cigaret op. •— Goed, dan heeft hij ook een les... en niet eens van zijn Oberst, maar van een gewonen buitenlander. ■—• Vitringa

Sluiten