Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Rudmer's derde jaar in Groningen kwam, en het sleepte zich trager en minder glansrijk dan de eerste twee. Rudmer kende het academieleven; hij had, als tweedejaars, de nieuwelingen meegedonderd, zonder dat het hem 't genoegen gaf, dat hij er zich van had voorgesteld, toen hij groen na groen bij zich ontbood en onzinnige opdrachten verzon. Hij had tweemaal de Februarimaand en de dies der hogeschool meegefeest en zich inwendig geamuseerd en geërgerd over de stompzinnigheid van heren op leeftijd en met positie's, die jong trachtten te doen met de jongelingen, en vuilbekten, en studentenjargon gebruikten, vol zaten met herinneringen uit de 70-er en 80-er jaren en elkaar aanspraken met de onbetamelijke en belachelijke bijnamen, die de trots van hun wildste en blijkbaar enig levende jaren waren geweest. Rudmer had alle voldoeningen van zijn begaafdheid geproefd; hij was niet achtergebleven, als het er om ging, in de feestweek of de kermis halsbrekende en schandaalverwekkende streken te volvoeren, die den burger tot op het merg der braafheid moesten schokken. Hij had het leren kennen... en het verveelde hem licht. Hij kende de stad, haar bierhallen, vreetplanken, stegen, bordelen, kanalen. Hij was haar zo moe, dat hij in dat derde jaar voor het eerst de vacantiedagen aan de Zomerweg niet meer ergerniswekkend en benauwend vond, en blij was om de landstilte zonder vindicatoren, kroeggeraas, zonder Kees Jeruzalem, de harde collegebank, en de sleep van bewonderaars, die volgde, waar hij ging en zat.

Rudmer deed zijn candidaats stipt op tijd en met de feilloze uitslag, waarvan hij al bij voorbaat zeker geweest was. In het voorjaar van '99 gaf hij in Mutua zijn afscheidsfuif met een verlicht en vrij gemoed, dat hij nu, eindelijk, zijn leerjaren achter de rug had en de studie zou kunnen vervolgen daar, waar geen wilde elementen en dwaalsterren als Vitringa de reine hemel van zijn innerlijk meer zouden verschrikken en uit het lood slingeren: aan het seminarie in Amster-

Sluiten