Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat is de vent, die die rare juffrouw op mama's kamer geschilderd heeft 1 — Mama keek hem berispend aan en bette haar witte hoge voorhoofd. •—■ Maar jongen, zo spreek je niet van de stammoeder der Aby'sl Flora d'Aby rédde den prins en gaf hem onderdak1

.—• En nog veel meer, Cato, zei oom Lex ongeduldig beleefd; ■—1 anders zouden Michel en de kinderen hier nu niet zitten. ■—• Mama werd nog witter en kneep het in eau-decologne gedrenkte zakdoekje tot een bal bijeen. ■— Alexandre, vous oubliez les enfantsl — Alexander, je vergeet de kinderen, vertaalde Egmont prompt; en prompt werd hij naar de werkkamer gestuurd. Oom Lex schilde zich zwijgend een appel, maar tante Flora legde haar hand op die van mama: — Werkelijk Cato, ik begrijp die voorliefde van je voor onze familiecourtisane niet. Je bent anders zo respectabel. —- Ruth had zelfs vader zien glimlachen. Maar mama schudde de arm van tante Flora af, rekte zich hoog op in de stoel, en haar gezicht was heel streng en moe: — Flora, je verdient eenvoudig de naam niet, die je draagt! Je spot met de beste traditie's van onze familiel Als dat soort ontheiliging soms het doel is van jou en je vooruitstrevende vrouwen...

Tante Flora's jong, levendig gezicht veranderde; en ze praatte kort en koud:

— Laat de vooruitstrevende vrouwen hier buiten, Cato; die bekommeren zich liever om het heden. Lex heeft absoluut gelijk, en ik voor mijn part stel er heus geen eer in, dat ik van een Fransen bastaard afstam. Jij alleen bent plus royaliste que le roi; de hele familie d'Aby was je onbekend, voordat je met Michel verloofd raakte, en nu scherm je met dat onzinnige liefdesavontuur van onze oorsprong, alsof het je dierbaarste stuk huisraad was —•!

Rith had een zonderling wild licht in de ogen van Carla zien verspringen; maar ze was erg geschrokken, toen mama in tranen uitbarstte, en vader Carla om valeriaan naar zijn kamer stuurde, en oom Lex een glas water inschonk, dat hij mama liet drinken. Wit en schuw zat ze aan het beneden-

Sluiten