Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat hij wil, en zijn doel nastreeft, dan kan ook de eenvoudige volksjongen bereiken, wat de zoon van een minister bereiken kanl Dat zien we dagelijks gebeuren, en dat gooit jouw hele theorie van de klassenstrijd omver... 1 Nee, Alexander, ik begrijp je niet! Je bent van goede familie, vrijzinnige regenten, goede Doopsgezinden... je bent een knap advocaat... en je loopt achter Domela en zijn frasen aan] Je ruïneert je, Alexander, om maar te zwijgen van de schade, die je je andere familie-leden toebrengt...

Oom Lex bleef voor vader staan; zijn gezicht lachte, maar zijn hand trilde:

•— Michel, daar lever je nu het beste bewijs voor het bestaan van de klassenstrijd. Jij voelt je al door mijn socialistische roep in je beurs benadeeld. Het spijt me erg voor je, maar ik moet je er op wijzen, dat dit niet anders betekent, dan dat je je economische belangen verdedigt •—- zoals de arbeidersklasse leert, de hare te verdedigen.

Mama, die als tante Flora had geluisterd, en wier hand rusteloos met haar afhangende horlogeketting speelde, keek oom Lex met onverhoedse felle koelheid aan en viel tussenbeide :

—• Ik kan me natuurlijk niet verenigen met jouw standpunt, Lex, maar ik wil je er alleen attent op maken, dat je, voordat die heren proletariërs zich opmaken tot è...de klassestrijd, eerst wel eens mag zorgen, dat ze dan als standgenoten behoorlijker tegen elkaar optreden. Verleden week nog hoorde ik van mijn naaister, dat ze haar afgejakkerd loopmeisje, dat gewoonweg met veel te zware dozen loopt, alleen voor de fooien laat werken. Ik heb toen maar niets gezegd, maar als ik gewild had...l

Op dat ogenblik tokkelden Sieboldjes knokkels schuchter op de deur:

•— Mevrouw, ken ik opdoen? •—• en ze waren aan tafel gegaan, vader en oom Lex met verdonkerd gezicht, moeder verachtelijk kalm en tante Flora bleek, maar beheerst.

Mama's migraine werd met het najaar en de sombere

Sluiten