Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.—• Ze hadden geen pers toegelaten, zie je... Erg veel moed hadden ze dus ook al niet, de geëmancipeerde dames... En toch is het verslag in de bladen gekomenl Hóe... je raadt 't niet, lieve... onbetaalbaar! —• —

Hij wiste zich met de zakdoek over het betraand gezicht. Hij zag er trots zijn piepende lach en vrolijke vouwen geler en vermoeider uit dan ooit.

•—> Er heeft zich een dame opgegeven als lid; die is mee naar binnen gegaan, heeft de besprekingen bijgewoond en de hele dolle zaak uitgebracht —•: en op wat voor manier denk je, dat ze 't in de krant hebben gezet? ,,Verslagvan onzen specialen correspondent, die zich voor de aanvang der vergadering onder de tafel verborgen had en al het besprokene op zijn manchet heeft genoteerdl" —1 Goeie genade, Catol Ze zijn de risée, onze nieuwste heldinnen, eeuwig geblameerd, de zevenendertig vrije vrouwen in Nederlandl ■—• —■

Mama lachte nu ook voor het eerst, dun en spichtig, maar haar wangen werden langzaam rood, en haar lachen schokte holler en haar stem klonk aldra fluitend en hoog, zodat Ruth sprakeloos en vol angst naar haar ouders staarde. — Onder de tafel! Manchet! —• Moeders stem gierde schel op. —- Oéóeóeóe! Michel...! —1 Ruth had niets van het gezegde begrepen, en nog veel minder doordrong haar de reden van de vrolijkheid. Ze keek alleen met inwendige vreesachtige afkeer naar de twee mensen, die zo onverhoeds uit hun dagelijkse sleur vielen: de oude gerimpelde man, wiens huidplooien sidderden, terwijl hij het uitschaterde, en haar moeder, die hijgend en half opzij gezonken in de diepe stoel lag, en wier geluid oversloeg, alsof ze dadelijk in wilde, luidruchtige snikken zou uitbarsten... Toen ze bedaard waren, praatten ze er nog lange tijd over, en papa zei ten slotte geringschattend iets in het Frans: Lesbiennes, tu comprends... ? —, maar Ruth was al teruggekropen in haar gekleurde vage dromen achter het gebrande glas. —

De volgende middag was vader laat, maar hij liep driftig naar binnen, en gaf Sieboldje, die juist in de kamer was,

Sluiten