Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het mijn stelregel geweest, om me behoorlijk te kleden. De mensen hier zijn eerlijk en goed, en ik vind ze dikwijls beter dan alle stedelingen bij elkaar. Maar dat betekent niet, dat ik nu ook maar hun opvattingen over kleren en manieren overneem... Daarin blijf ik de stad heus gelijk geven: het is niet een bewijs van lichtzinnigheid of verkwisting, om geld uit te geven voor je uiterlijk —-

Ze zwijgt. Haar woorden klinken zonderling na in de kamer met de goudige lichtvakken der hoge ruiten. Rudmer neemt haar verbaasd op. Er was een scherpe bijklank in haar stem, die hij nog niet heeft gehoord, behalve misschien in de bruidsdagen, toen ze overmoe en gehaast was. Hij begrijpt het niet. Er kan haar niets ontbreken 1 Aan hun liefde hapert niets; sinds ze beiden weten van het kind, is die hartstochtelijker en bindender dan vroeger. Kleren... Natuurlijk, voor een vrouw betekenen kleren altijd meer. Maar de lichte vertwijfeling in Ruth's stem klinkt verontrustend. Hijzelf heeft zich, nu hij weer onder de boeren woont, een nieuwe gemakzucht aangewend. Zijn studentenjaren — nu goed; toen hij pas in Groningen was, plotseling geld tot zijn beschikking had, de tegenstelling met thuis, fatterige neigingen... allemaal begrijpelijk. Maar het dorp kijkt niet zo nauw; en nü zijn er voor hem en haar toch grotere dingen in het leven? Hij haalt de schouders op, buigt zich naar haar over, trekt haar handen in de zijne; zijn mond krult in verliefde spot:

— Het lijkt wel, kleine, of je plotseling meer dan behaagziek wordt. Ik dacht, dat je in de eerste plaats naar Holland wou voor je móederl

Hij ziet haar kleuren; haar handen worden teruggetrokken, vatten mes en vork; haar hoofd buigt zich over het bord.

•— Natuurlijk wil ik naar mama... maar ik kan toch makkelijk op de terugweg over Amsterdam gaan, en eens kijken, wat er gedragen wordtl Het is herfstl En ik heb niets, niets gezien van alle nieuwe modes, —1 mijn laatste winterkleren kocht ik verleden jaar •—■!

Ze kijkt hem weer aan:

Sluiten