Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich hechtte, was de meid, die ze uit het dorp had meegenomen. Herre hield, vooral in zijn nieuwe hoedanigheid, met van deze vriendschap tussen meesteres en gedienstige, tussen wie in de boerse omgeving zo weinig verschil is. Maar hij had ook het besef van de noodzaak, Antje iets te moeten geven, waaraan zij zich buiten het windbewogen beeld van weidevertenen boerendaken zou kunnen vastklampen; hij wist onbedrieglijk, dat hij nooit voor haar was geworden, wat hij zich misschien in die eerste herfst van hun ondertrouw nog vaag had voorgespiegeld. Hij had zich aan haar onttrokken; zijn bestaan lag buiten haar enge en avontuurloze levenskring, en hij had alleen haar kapitaal genomen, toen hij voorgaf, haar genegenheid te willen. - En zo liet hij het toe, dat Antje en de meid doorgaans in de keuken leefden - vier nieuw-gemeubileerde kamers van het huis stonden de hele dag leeg - en zich verloren in de kleine beslommeringen van huishouden en kinder-

Z° Herre was al sinds lang niet trouw meer, zoals hij ook voor zijn huwelijk nooit de trouw aan één mens gekend had. Dat Antje de moeder was van Wychman, was een overweging, die nooit enige invloed had op de gedachten die zijn doen en laten bepaalden. Vroeger waren het de vrije boerendochters geweest, die hij zonder zorg en nadenken naliep en genoot, het werden nu langzamerhand de koopbare vrouwen, die men in de steden vindt, waartoe hij zich getrokken voelde. Amsterdam, dat betekende: zaken en hoeren. Wie deden het met als hij, zelfs als ze, zoals Tjerkstra en Visser, een vrouw thuis hadden, die op het dorp schoonheden moesten zijn ge wees , en die men nog in de stad donders knap kon noemen. Vrijwel allen, die Herre kende, legden te Amsterdam na gedane besognes heimelijke bezoeken af, waarvan ze zich min of meer schuldbewust en met dronken hoofd naar de trein haastten, die heel het friese zakengilde des Dinsdags denderend naar het noorden terugvoerde. Hun rode alcoholtronie s riepen, zolang de reis duurde, de naprikkelende en reeds half weerzinwekkende herinnering op aan localiteiten vol rook, gemorste

Sluiten