Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders te wachten staat dan een boer. Mem moet dat niet zo zorgelijk inzien, 't Blijft toch een zoon van jullie, en mijn broer, en hij zelf denkt er waarachtig niet anders over, dat staat voor mij als een paal boven water... —•

Des middags, na het warm dampende maal, waarbij Tjalling en Reinou het nieuws van de streek uitputten —• Herre luisterde met wonderlijk geduld naar de wederwaardigheid van mensen, die hem al onverschillig waren geworden •— begon Tjalling onverwacht over iets, dat hem in de kranten was opgevallen.Voor het eerst spitste Herre Wiarda weer de oren, en toen hij des avonds terugspoorde naar Leeuwarden, zat hij in nuchtere, maar diepe overpeinzingen in een hoek van de coupé.

Tjalling dan had Herre verteld van het aantal verkopingen, zoals men die in de Meimaand vooral steeds met de notariële aankondiging in de krant had kunnen lezen.

.—■ Het viel me beslist op, jong... zoveel royale boerespullen als d'r dit voorjaar van de hand zijn gegaan, had hij gezegd. —• Allemaal eigen boeren, groot volk. D'r was een Donia bij en een Bearda en een Bierma, je kent dat soort namen wel. Ik heb de ogen er even bij uitgekeken. Krek, alsof d'r geen nieuwe boeren meer zijn, die kaptaal genoeg hebben, om zo'n bedrijf over te nemen; of geen zoons, vanzelf...

Herre's opmerkzaamheid scherpte zich. Hij had langdurig met Tjalling gesproken over de omzet van de uitgebreide klei- en weibedrijven; Tjalling was trager in 't hoofd geworden en cijferde moeizaam, maar Reinou had zich in het gesprek gemengd, met haar nooit missende securiteit, en Herre had 't niet overbodig gevonden om de getallen, waartoe ze met breed omhaal kwamen, in zijn zakboek aan te tekenen. Vage plannen begonnen zich in hem te roeren, zoals ijle waterdamp aan de lucht wolken gaat vormen, die langzaam het gezicht bevolken.

In Juli — het was kort na Rudmer's bruiloft —• was er in Amsterdam een nieuwe bespreking tussen Herre en de andere bezitters van de melktrust. En daar deed Herre het voorstel, waarop hij sinds het bezoek aan zijn ouders

Sluiten