Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mais le rangement doit précéder le catalogue; et il faudroit qu'on me 1'ordonnat d'autorité, pour que je me misse de nouveau k faire barbouiller par une bande de copistes, comme il y a 2 ans, un catalogue souvent inintelligible et de nulle autorité" x).

Het duurde, nadat de catalogi waren ingezonden, een geruimen tijd, voordat men iets naders hoorde. In den zomer van 1812 echter ontving Flament, die zich om inlichtingen tot de Bibliothèque Impériale gewend had, een brief van een der ambtenaren, die weinig geschikt was om hem ten opzichte van de plannen, die men koesterde, gerust te stellen. „Vous verrez", zoo schrijft hij den 2ien Juli aan Van der Schinne, „qu'on ne nous prépare pas poire molle, comme 1'on dit, et qu'on veut nous faire une copieuse saignée." Men deelde hem n.1. mede, dat in Augustus de schifting Zou plaats hebben; er was veel tijd verstreken, omdat voor een keus uit de prenten de aanwezigheid ter plaatse van den „Conservateur des estampes" noodig was en men daaromtrent de goedkeuring van den Minister had moeten afwachten. Met de keuze van de boeken was men al eenige maanden gereed en men moest bekennen, dat al had men zich slechts bepaald tot de werken, die in de Bibliothèque Impériale ontbraken, het getal, vooral van de Hollandsche werken, zeer groot was. Men zou echter, als pleister op de wonde, een lijst van ongeveer 500 doubletten der Parijsche bibliotheek overleggen, waaruit Flament een keuze zou mogen doen 2).

Het is vrijwel zeker, dat er in dezen brief sprake is van een operatie, die ten slotte niet is toegepast. Andermaal geeft het rapport aan Lampsins ons hier kostbare inlichtingen. „C'en étoit fait de notre bibliothèque", zoo lezen we daar, „sans la justice et la bienveillance du Ministre de 1'Intérieur. La première demande des Conservateurs de la Bibliothèque Impériale étoit exhorbitante. Elle emportait plus des 2/3 de nos imprimés et tous les ouvrages Anglois, Allemands et Hollandois, presque sans exception. Le Ministre en la voyant y mit de la dignité et même de 1'humeur: ordonna qu'il ne fut point touché h nos ouvrages nationaux et que la nouvelle demande ne portat que sur des objets essentiellement dans 1'esprit du décret. Effectivement cette 2e demande fut

*) G. A. 's Grav. Inkomende brieven 1813, Nr. 2073. Flament aan Maire, 9 Aug. 1813.

2) G. A. 's Grav. Inkomende brieven 1813. Nr. 1720 A.

Sluiten