Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuigd, dat ze, wanneer ze ouder worden en de middelbare leeftijd bereiken of iets daarboven zooals jij en ik, dat ze dan heel veel berouw zullen hebben van al dat sportgedoe. Wat blijft daar per slot van rekening van over? Nooit een blijvende winst! Al die sportmenschen worden heel gauw automatisch door de jongeren naar de tweede en derde plaats teruggedrongen en nog een stapje verder en ze zijn gedegradeerd tot toeschouwers en dat blijven ze dan hun heele verdere leven.

„Tja, daar is veel van aan," zei Paps, die nu zijn pijp ging stoppen, wijl dit naar het inzicht van zijn schoonmoeder ook een requisiet was van de patriarchale houding, hoewel hij op dit middaguur veel liever een sigaar had opgestoken.

„Jij en ik, Nand," vervolgde zijn schoonmoeder dan, „wij zijn feitelijk' van een zelfde generatie, die paar jaar verschil vervagen met het ouder worden heelemaal, maar wat was onze opvoeding en vooral wat waren ook onze vermaken allemaal veel degelijker en veel meer berekend om er blijvend iets aan te hebben. Wij leerden schilderen, teekenen, wij deden veel aan muziek, aan goede muziek wel te verstaan, we ontwikkelden ons door het lezen van goede boeken, door het bijwonen van lezingen op natuurkundig en ander wetenschappelijk gebied. We deden ook aan sport. O zeker, we reden schaatsen, maakten lange tochten over bevroren slooten op echte Friesche doorloopers bij een temperatuur van 20 graden onder nul, maar we draaiden geen cirkeltjes en pirouettes op van die nikkelen dingen op kunstmatig bevroren eendekommen in de hondsdagen, we speelden croquet op keurige gezellige grasveldjes, we speelden ook wel tennis in aardige toiletjes, maar we wonden ons daarbij niet op en schreeuwden en hijgden niet over tennisbanen in toiletten pour faire rougir un sappeur! We baadden als meisjes in decente badpakken op het damesstrand in Scheveningen, waar je onder toezicht van de badvrouw veilig was voor alle onbescheiden blikken en wij meisjes leerden behoorlijk koken en naaien en borduren en als we trouwden, dan werkten we zelf met onze moeders aan onze uitzetten. En is ons dat goed bekomen of niet?

Sluiten