Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeen gesprek over bloemen, al bleken de smaken der drie grootmoeders daarbij wel zeer sterk uiteen te loopen.

Granny nam het breedste standpunt in en zei, dat ze eigenlijk van alle bloemen hield, Oma bleek meer geborneerd te zijn in haar liefde en zei, dat ze eigenlijk alleen maar veel voelde voor lelies en lotusbloemen en vooral voor de laatste soort.

„Ik houd alleen van bloemen, zei ze, „die tevens symbolen zijn en me nog iets anders weten te vertellen dan van kleuren en geuren," doch Grootje kwam er frank en met wat men noemt een ferme stem voor uit, dat zij alleen maar belangstelling had voor cactussen, brandnetels en paddestoelen, „Het ligt niet in mijn aard," zei ze, „om de heele tijd met een anjelier aan mijn neus te zitten en evenmin om sentimenteel te worden bij het zien van een viooltje of van een rozenknop 1 Ik houd nu eenmaal van iets pittigs ; ik vind een cactus met zijn venijnige stekels iets prachtigs, juist om die stekels, en om dezelfde reden waardeer ik ook zoo de brandnetels, die er zoo zijig zacht uitzien, maar als je ze aanraakt, je ineens striemen en bijten en dan de paddestoelen, speciaal dan de vergiftige, die daar in hun schijnbare onschuld in de groene weide staan met meizoentjes en boterbloempjes, maar die in waarheid de marteldood van tien menschen in hun hoedje dragen. Dat is je! Dat is het genre romantiek, dat ik waardeeren kan!"

„U ziet de natuur dan wel van zijn griezeligste kant, lieve mevrouw," zei Granny op haar zachten bedeesden toon. „U waardeert blijkbaar in die natuur vooral de gruwelkamer!"

„Gruwelkamer!" herhaalde Grootje een beetje geraakt. „Ik zie de natuur bij voorkeur in haar felste realisme en niet door de gekleurde ruitjes van een ouderwetsche gangdeur!"

Dat was een kleine stekeligheid aan het adres van de douai-* rière, die een oud familiehuis bewoonde, waarin zich inderdaad nog zoo'n deur bevond.

„Wie mag ik nog eens een kopje koffie inschenken?" vroeg Maud tactvol.

De gesprekken gingen nu wat trager, de zon begon stilaan

Sluiten