Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht ze trouwens door in haar hangmat en juist dat hangen nam de laatste tijd zulke eigenaardige vormen aan. Och, U weet, die moderne jonge vrouwtjes 1"

Mevrouw van Doesselaer knikte.

„Ja, we beleven wel een vreemde tijd, een verontrustende tijd eigenlijk."

„Ben ik volkomen met U eens, lieve mevrouw, een verontrustende tijd! Zooals nu met Lucie ook. Eerst trok ze met die hangmat tenminste de bosschen in, dan zag je haar niet hangen of je moest ze bepaald gaan zoeken. Maar van lieverlede kwam ze me dat ding hoe langer hoe dichter bij huis en ten slotte hing ze op een morgen tusschen twee boomen van de oprijlaan vlak bij het hek. En dat vond ik nu eigenlijk geen gezicht als er bezoek kwam en dan kleedde ze zich ook zoo . . . onaf, zal ik het maar noemen, in shorts, met bloote beenen, dat ik eindelijk mijn jongen maar eens apart heb genomen. Mag ik U nog eens inschenken?" onderbrak ze heur verhaal, doch als mevrouw van Doesselaer haar kopje met een „Ja, heel graag, had toegeschoven, vervolgde ze al manipuleerend met den trekpot en het verdere theegerei. „Ik zeg, hoor eens jongen, dat gaat toch zoo niet! Laten we maar eens een maand naar Zwitserland gaan. Toen zegt hij : Ja moeder, maar Lucie wil alleen naar de wintersport. Ik zeg : Ja, dat is dan goed voor van de winter, maar tot zoolang kan ze toch niet in die hangmat blijven bengelen. Nietwaar, wat zegt U ?"

„Dat ben ik volkomen met U eens," zei mevrouw van Doesselaer. „En ik denk ook niet, dat zoo'n gebengel in een hangmat, nu bepaald een goede training is voor die fameuze wintersport!" _ _ n

„Juist, lieve mevrouw, dat waren ook precies mijn woorden! sprak mevrouw van Haemsteede, „en ik zei mijn jongen ook, dat ik vond, dat Lucie een klein beetje pathologisch-indolent was en dat ik daarom erg veel verwachtte van de berglucht, die altijd iets prikkelends heeft, wat heel sterk de energie opwekt en juist dat heeft Lucie in de eerste plaats noodig! Ik zeg, dan moet je maar eens bergtoeren met haar maken. Maar

Sluiten