Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoop ik niet euvel duiden, dat ik U dit zoo ronduit zeg. Want ik zeg het ook met een speciaal doel. Ik heb tijdens ons laatste gesprek gevoeld, dat U een.. . laten we zeggen: meer dan gewone belangstelling koestert voor het tegenwoordige verblijf van uw schoonzoon, meneer Ferdinand Drent, een veel intenser belangstelling en ook een belangstelling van geheel andere aard, dan die, welke ik bijvoorbeeld koester voor het tegenwoordige adres van mijn vriend, Baron van Heeckeren van Renesse."

Ze knikte.

„Ik geloof, dat U dit goed heeft gezien."

„Nietwaar ? En mevrouw Volkers, al heeft U mij tot heden dan nog geen speciale opdracht gegeven, het was, juist gedreven door die bizondere sympathie waarover ik zooeven sprak, dat ik tot mezelf zei: Die dame moet je helpen, Pardus. En je moet daarmee niet wachten tot die dame misschien belemmert door een zekere, zeer begrijpelijke, schroom pas bij je komt... als het te laat isl Do it nowl En ik heb dat do it now in praktijk gebracht. Geleid door een zekere flair, die ik me in de loop der jaren door mijn uitgebreide praktijk heb verworven, ben ik er eens rustig voor gaan zitten, heb me geconcentreerd ..." en de heer Pardus tikte met een paar vingers tegen zijn hoog voorhoofd, „met het resultaat, dat ik U nu reeds kan garandeeren, let wel garandeeren, foi de gentilhomme, dat U vandaag nog, voor het diner, het adres van uw schoonzoon zult kennen."

„Is het heusch waar ?" en het gelaat onder de suikerbroodmuts werd plotseling hoog gekleurd.

Meneer Pardus' gelaat was een en al glimlach toen hij met de hand op het hart boog.

„Dan zult U mij een zéér groote dienst bewezen hebben," sprak ze, „want ik was heusch ten einde raad en heb straks al tevergeefs een dozijn hotels opgebeld 1"

De heer Pardus schudde wijs glimlachend het hoofd.

„Hij woont ook niet in een hotel".

„Niet ?"

Sluiten