Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Figuurlijk, toch zeker ?"

„Wat anders, geen schrammetje, kind!"

„En die andere ?"

„Waar 't om ging ?"

„Ja."

„Dat is de groote puzzle."

„Gezien ?"

Geen schim. Maar nou verder. Ik ga weer terug, een pietsie sjagrijnig over die knock-out, kom hier beneden weer in de hal en laat me nou verdikke diezelfde mannetjesputter daar al zitten smoezen met drie dames, dat wil zeggen, de Arabier en twee vreempies! En zoodra die knul me ziet, roept-ie: „Hallo Kees!"

„Kees ? Was jij dat ?"

„Dat was ik. Enfin., ik er heen. Hij doet net of we ouwe schoolkameraden zijn en stelt me voor aan dat stel. En laten dat nou drie schoonmoeders van 'm zijn."

„Drie schoonmoeders ? Kom nou ... !"

„Zoo waarachtig als ik hier naast je zit, kind. Maar wat doet die knul toen, denk je ? Die gaat me daar dood-gemoedereerd die drie ouwetjes er tusschen nemen en op de stang jagen, dat ik er meelij mee kreeg. En telkens weer zinspeelden-ie op „die andere", die Dzjobs scheen te heeten van d'r voornaam. Een keer vergiste hij zich, wat je noemt per ongeluk expres, door die mesjokke Arabier Dzjobs te noemen. Enfin, weet je, toen ontploften die drie schoonmoeders bijna tegelijk! Ik kon me haast niet goed houen, maar ik keek ondertusschen de kat maar es uit de boom. Maar een leuke vrijer die Ferdinand! Och, och, dat is 'n belegen merk met een gouwen capsule, wat ik je brom! Maar ineens . . . staat-ie op, smoest nog wat van bridgen en vort is-ie!"

„Dus toen bleef jij alleen met die drie schoonmoeders ?"

„Natuurlijk."

„Nou dan, wat heb ik je gezegd. Is dat sjans of is dat geen sjans ?"

,,'tls alles wat je maar wilt. Maar luister nou verder. Die

Sluiten