Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Juffrouw, ik heet geen Loes meer!" riep het meisje. „U vergeet onze nieuwe namen!"

„Hoe zijn die dan ook weer ? Dat kan ik niet onthouden, hoor!"

„Ik heet Dzjobs!" riep het meisje nu. „We hebben de namen immers verdeeld. Fie heet Melo en Suus Dia en zij Fer en To Di; 't is heusch heel makkelijk als je het eenmaal weet!"

„Ik heet Nandje!" riep een meisje.

„En ik Drentje!" riep een ander.

Maud's gezichtje betrok en ook Miep keek verschrikt, maar Paps scheen er plezier in te hebben en luisterde glimlachend toe.

Doch ook Christiaan's aandacht was er door getrokken.

„Hoorde U dat ?" vroeg hij zacht en verbaasd aan Paps.

„Hoe bedoelt U ?" vroeg deze.

„Wel ze spellen de namen Ferdinand Drent en Dzjobs Melo dia."

„Dzjobs Melodia ?" herhaalde Paps. „Wie is dat nu weer ?"

„Wel, dat is een raar toegetakelde juffrouw, die bij die Drent hoort. Daar moest ik onderzoek naar instellen."

„En heeft U die ook gevonden ?" vroeg Paps geamuseerd.

„Ja, zeker. Die logeerde natuurlijk ook in Royal St. Georges!"

„Kolossaal!" zei Paps op een bewonderenden toon. „U heeft er dan wel de slag van om iets na te vorschen, hoor. Maar 't is waar, U is ook wetenschappelijk-detective."

Christiaan knikte.

„Ik denk," sprak Paps dan, „dat al die verkleede meisjes daar, van een wetenschappelijke detective-school zijn en nu een uitstapje maken."

„Je zou het bijna denken," antwoordde Christiaan een beetje grimmig.

„Fraulein zahlen!" beval Paps als het dienstertje juist weer in de buurt kwam en even later rekende hij af. „We zullen eens moeten gaan," sprak hij dan en hij stond meteen op. „Mevrouw en meneer van Haemsteede, het was me zeer aangenaam en ik

Sluiten